Hollendere sikrer seg sørlandsk teknologi

Et lite teknologiselskap i Kristiansand og et stort, hollandsk konsern fra maritim sektor har gått sammen om å videreutvikle den sørlandske paradegrenen «hivkompensering». Resultat: En gangbro og ei kran som skal effektivisere offshore vindproduksjon.

Den rød-oransje delen ytterst på denne offshorekrana er utviklet i tett samarbeid mellom lille Techano AS i Kristiansand og det store, hollandske familiekonsernet van Aalst Group. Den skal øke kranas anvendelighet, ikke minst når den benyttes til å montere eller vedlikeholde offshore vindturbiner. FOTO: Techano AS

KRISTIANSAND: – Lenge drev vi med produktutvikling for andre. Nå har vi tatt steget over til å bli en produktleverandør, sier administrerende direktør Morten Sørensen i teknologiselskapet Techano AS i Narviga i Kristiansand, med sju ansatte.

Han snakker fremfor alt om to produkter: En gangvei beregnet på bruk mellom to fartøyer og/eller plattformer ute på havet, og ei offshorekran. Begge inneholder videreutvikling av et sentralt element i bore- og løfteutstyret som store Node-bedrifter som NOV, MHWirth og MacGregor har levert i strie strømmer opp gjennom årene. Det dreier seg om bølgehivkompensering, eller bare «hivkompensering». Det betyr at – i dette tilfellet – gangveien eller krana automatisk kompenserer for bevegelsene når skipet eller plattformen ruskes på av bølgene.

Denne gangveien, som her er lagt ut mellom et offshoreskip og en plattform i Nordsjøen, skal kunne kompensere for bølgebevegelser i alle retninger, ikke bare opp og ned. Foto Techano AS

Alle retninger

Det nye er at hivkompenseringen ikke bare foregår i opp-ned-retning, men i alle retninger.

– Gangveien er produsert i foreløpig ett eksemplar og behørig demonstrert på en Total-plattform i Nordsjøen. Det skjedde ganske nylig med folk fra Statoil og flere andre, sentrale selskaper tilstede, forteller Øystein Bondevik. Han representerer både Techano og den hollandske samarbeidspartneren van Aalst. van Aalst eier både gangvei -og krankonseptet, mens Techano er sentral i utviklingsarbeidet.

Nå er den nyutviklede krana strengt tatt ikke ei kran, men et påbyggingssett til eksisterende kraner. Ekstra-elementet monteres ytterst på krana, og dermed bedres funksjonaliteten i opprørt sjø. At det «bare» trengs en påbygging, reduserer også kostnader og plassbehov – viktig i tider som disse, med skjerpede kostnadskrav.

– Vi leverer komplette kraner også. Vi samarbeider med en spansk produsent og tilpasser deres kraner til vår kundes behov, opplyser Morten Sørensen.

 

Tor Anders Aasen (t.v.) jobber i Techano, Wijnard van Aalst eier og driver det hollandske familiekonsernet med samme navn, Øystein Bondevik deler sin tid mellom Techano og van Aalst. Det var han som i sin tid koblet de to. Morten Sørensen (helt t.h.) er adm.dir. i Techano. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Offshore vind

Da Fædrelandsvennen dukker opp, er van Aalst Groups eier Wijnand van Aalst på besøk. (Se faktaramme.) Nå er han særlig interessert i å benytte gangveien («Safeway») og krana («Cargosafe») til «renewables», som han uttrykker det – vindturbiner på åpent hav.

– Det dreier seg ofte om ubemannede plattformer. De trenger imidlertid tilsyn, og helikopter er dyrt. Det kan ligge betydelige fordeler i løsningene vi har utviklet sammen med Techano. De er kreative, bemerker van Aalst overfor Fædrelandsvennen.

Så sikter da også Techano seg inn på markedet for offshore vind. Det, samt modifikasjons- og oppgraderingsmarkedet offshore, på sikt også det gryende markedet for fiskeoppdrett på åpent hav.

– Vi har begynt å se på transportløsninger for fisk, laste- og losseanordninger inkludert, sier Wijnand van Aalst.

– Nylig leverte vi ei aluminiumskran til Umoe Mandal, som skal bruke den på et av sine Wavecraft-fartøyer. De er jo utviklet nettopp for å betjene offshore vind-installasjoner. Ellers legger vi vekt på å snakke med rederne og dele risiko med dem, understreker Øystein Bondevik.

Fakta: Litt om van Aalst Group:

Har en flåte av «offshore support vessels», altså offshoreskip.

Har også bulkskip for sementfrakt, samt boreskip og både halvt nedsenkbare og oppjekkbare rigger.

Gangbroen og offshorekrana som denne artikkelen handler om er lagt inn i et eget forretningsområde.

van Aalst har blant annet levert utstyr til de to boreriggene som kristiansanderen Harald Frigstad utviklet var med på å bygge sammen med kinesiske partnere inntil i fjor, da han solgte seg ut av prosjektet. De to riggene er verdens største.

 

FVN: Rune Øidne Reinertsen